Gestaltande tematisk undervisning i historia - Förskola och grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Gestaltande tematisk undervisning i historia - Förskola och grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gestaltande tematisk undervisning i historia - Förskola och grundskolans tidigare år
Author Larbi, Sophie
Date 2008
English abstract
During my years at the Teacher University of Malmö have I had practice places at dissimilar preschools and schools in different social orders, these schools had deviation when it came to the multitude in the cultural factor, the students had had different inheritance and economic and social background. I witnessed different types of school teaching attitudes and teaching ways. This is why I want to, whit help from scientific studies, inquire into how to best educate via an thematic formation. To facilitate the learning process of students who have another background than the Swedish or have difficulties finding their place in history. The foundation of this essay consists of a thematic work plan to use when teaching history The planning is based on scientific research on thematic planning. Keywords: History, pupil, multiculture, school teaching, theme, storytelling, cooperation, interpretation, drama.
Swedish abstract
Under mina år på lärarhögskolan i Malmö har jag praktiserat och vikarierat på diverse olika förskolor och skolor i olika samhällsskikt, dessa skolor har haft varierande mångfald inom den kulturella faktorn, eleverna har haft olika härkomst samt ekonomisk och social bakgrund. I och med detta har jag bevittnat olika typer av undervisningsattityder och undervisningssätt. Därför vill jag i detta arbete, med hjälp av vetenskaplig forskning undersöka hur man bäst arbetar tematiskt via ett gestaltande arbetssätt. För att på så sätt underlätta för elever med en annan kulturell bakgrund än den svenska eller svårigheter att finna sin plats i historien. I grunden för detta arbete ligger en tematisk planering som man kan använda sig utav i undervisning av historia. Planeringen bygger på vetenskaplig forskning kring temaplanering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogik
Tema
Handle http://hdl.handle.net/2043/6103 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics