En studie om inåt- och utåtagerande barn

DSpace Repository

En studie om inåt- och utåtagerande barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om inåt- och utåtagerande barn
Author Antoft, Christian
Date 2008
Swedish abstract
En studie om inåt- och utåtagerande barn av Christian Antoft. Studien baseras på kvalitativa djupintervjuer av lärare. Syftet med denna studie är att försöka klargöra lärarnas syn på inåt- respektive utåtagerande barn samt hur lärarna bemöter dessa och vilka åtgärder lärarna kan vidtaga för att hjälpa och stötta dessa barn. Intervjupersonernas svar kan ha påverkats av deras personliga erfarenheter vilket framgår av resultatredovisningen. Min slutsats är att intervjupersonerna och litteraturen i stort sett är överens om att de utåtagerande barnen söker all form av kontakt vare sig den är positiv eller negativ, därför är det viktigt att lägga fokus på positivt beteende. Däremot skiljer sig åsikterna åt om de inåtagerande. De inåtagerande behöver uppmärksammas och inte tvingas in i gemenskapen som en del lärare hävdar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aggresion
belöning
bestraffning
elever
förväntan
inåtagerande
lärare
utåtagerande
ångest
Handle http://hdl.handle.net/2043/6104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics