Ungdomars attityder till kondomer och deras kunskaper om smittspridning

DSpace Repository

Ungdomars attityder till kondomer och deras kunskaper om smittspridning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars attityder till kondomer och deras kunskaper om smittspridning
Author Wahlberg, Olof ; Åkesson, Jesper
Date 2008
Swedish abstract
Efter alla larmrapporter kring att klamydia ökar bland ungdomar ville vi ta reda på hur ungdomarnas attityd gentemot kondomanvändning ser ut och om de är medvetna om hur olika STD smittar. Vi ville också ta reda på vem och/eller vad som har stort inflytande på ungdomarnas kondomanvändning. En enkätundersökning genomfördes våren 2008 på en skola i södra Sverige. De elever som deltog i undersökningen gick tredje året på teoretiska program på gymnasiet. Det visade sig att elever har positiva attityder gentemot att använda kondom och att de överlag har goda kunskaper om hur STD smittar. Det råder en viss osäkerhet kring oralsex som smittspridare av HIV. Lärare, media, sjukvård, kompisar spelar alla en stor roll vad det gäller information till ungdomarna men när det kommer till inflytande så minskar lärares roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
HIV
Inflytande över ungdomar
kondomanvändning
STD
Handle http://hdl.handle.net/2043/6105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics