Elevinflytande – visioner och verklighet på Justus Tranchellgymnasiet. Pupil influence – visions and reality at the upper secondary school Justus Tranchellgymnasiet.

DSpace Repository

Elevinflytande – visioner och verklighet på Justus Tranchellgymnasiet. Pupil influence – visions and reality at the upper secondary school Justus Tranchellgymnasiet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande – visioner och verklighet på Justus Tranchellgymnasiet. Pupil influence – visions and reality at the upper secondary school Justus Tranchellgymnasiet.
Author Sejdevik, Eva
Date 2008
Swedish abstract
Elevinflytande ska enligt läroplanens styrdokument genomsyra all verksamhet i gymnasieskolan. I praktiken kan dock möjligheten till elevinflytande uppfattas och tolkas på olika sätt bland olika personalkategorier i skolan och elever. Syftet med uppsatsen är att på Justus Tranchellgymnasiet i Landskrona jämföra elevers, lärares och rektors uppfattningar om hur elevinflytandet bör fungera, att undersöka vad elevinflytandet innebär i praktiken och att hitta strategier för hur man skulle kunna förbättra elevinflytandet. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektor på skolan. Som verktyg för min analys har jag valt att använda mig av tidigare forskning på området. Undersökningen visar att det finns en avsevärd skillnad mellan hur lärare uppfattar och använder elevinflytande i undervisningen. Hinder för elevinflytande som uppmärksammas i uppsatsen är bland annat att både elever och lärare kan brista i sitt engagemang för elevinflytandefrågor. I uppsatsen framkommer erfarenheter av att vissa kategorier av lärare, språk- och matematiklärare, ofta ger eleverna mindre inflytande över undervisningen än andra ämneslärare. När det gäller att bestämma tidpunkter för examinationer beskrivs två olika och svårförenliga förfaringssätt, som ger olika fördelar för elevinflytandet. I det ena fallet är läraren flexibel med tidpunkter för examinationer och i det andra fallet bestäms examinationer lång tid i förväg. I uppsatsen konstateras att det inte finns någon riktig samsyn bland lärarna om vad elevinflytande bör innebära, och att detta inte heller diskuteras bland lärarna i någon nämnvärd utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
demokrati
elevråd
undervisning
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/6113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics