Praktisk matematik integrerad med idrott: Geometri i idrottshallen

DSpace Repository

Praktisk matematik integrerad med idrott: Geometri i idrottshallen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Praktisk matematik integrerad med idrott: Geometri i idrottshallen
Author Thente, Pontus ; Rezaei, Taghi
Date 2008
Swedish abstract
Vårt huvudsyfte med studien var att undersöka om praktisk matematikundervisning i idrottshallen kan motivera och stärka elevers lärande. Undersökningen utfördes med enkäter i fyra årskurs sju klasser, med totalt 72 elever i samt intervjuer med fyra lärare, på två olika grundskolor i södra Sverige under perioden januari-februari 2008. Eftersom urvalsgruppen var liten, kan vi inte dra några generella slutsatser. Bakgrunden till vår undersökning var att vi hade fått uppfattningen om att praktisk matematikundervisning inte förekom så ofta i grundskolan. Studien visar att lärarna använder praktiska undervisningsmetoder som ett stöd för att få djupare förståelse hos eleverna. Vi fann också att ämnesintegration förekom mellan matematik och många andra ämnen, men aldrig mellan matematik och idrott.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Area
Geometri
Grundskola
Idrott
Motivation
Praktisk matematik
Undervisningsmetod
Ämnesintegration
Compulsory school
Geometry
Practical mathematics
Subjectintegration
Physical education
Teachings method
Handle http://hdl.handle.net/2043/6114 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics