Ali och den svenska rättvisan : Det första könsstympningsmålet

DSpace Repository

Ali och den svenska rättvisan : Det första könsstympningsmålet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Ali och den svenska rättvisan : Det första könsstympningsmålet
Author Johnsdotter, Sara
Date 2008
Swedish abstract
Det finns ingen undersökt brottsplats, ingen vet säkert när brottet begicks, vittnesmålen är motsägelsefulla och det är en vårdnadstvist i botten. Ändå döms Ali Elmi till fängelse för att han ska ha låtit könsstympa sin dotter i Somalias huvudstad Mogadishu något år tidigare. Han fälls av tingsrätten i Göteborg i juni 2006, därefter av Göta hovrätt i oktober samma år. En granskning av fallet avslöjar anmärkningsvärda brister i den juridiska processen, men också rättsväsendets oförmåga att hantera kulturella skillnader. Vad händer när det svenska rättsväsendet ska bedöma vad som är ”rimliga” och ”sannolika” händelser i en grupp med en helt annan kulturell bakgrund? Kan människor med invandrarbakgrund lita på att rättssäkerheten gäller alla? Sara Johnsdotter diskuterar fallet Ali utifrån förundersökningsprotokoll, berättelser och vittnesmål från rättegångarna, intervjuer med Ali och forskning om kvinnlig könsstympning. Sara Johnsdotter är filosofie doktor i socialantropologi och forskare vid Malmö högskola. Hon disputerade vid Lunds universitet 2002 på en avhandling om hur synen på traditionen att omskära flickor har förändrats i den somaliska gruppen efter migration till Sverige.
Publisher Malmö: Egalité
ISBN 978-91-976577-3-0
Language swe (iso)
Subject kvinnlig omskärelse
könsstympning
rättssäkerhet
kultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6121 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics