Upplevelser hos närstående till patienter med hjärntumör

DSpace Repository

Upplevelser hos närstående till patienter med hjärntumör

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser hos närstående till patienter med hjärntumör
Author Haghanegi, Mahnaz ; Adelmyr, Lisbeth
Date 2008
English abstract
Cancer diagnose can be a disaster to both patients and their relatives. It causes negative emotion such as helplessness, powerlessness, anxiety, anger, worries and losing control in the life of the relatives. The aim of this study was to illustrate the experiences of the relatives on living with adult patients with brain tumour. The study is a literature review of ten scientific articles. The results show that the relatives to patients with brain tumour have difficulties with their everyday life. The relatives need support not only from family members but from healthcare as well. Both patients and relatives feel relief by talking to professionals about their anxiety and spiritual thoughts. Getting knowledge about this disease and the consequences it has on the patients contributes to a greater understanding for the relatives and helps coping with their new life situation. The relatives may experience insecurity and frustration due to lack of support. The relatives to patients with brain tumour experience a difficult situation in their daily life because of the effect of disease on patients’ personality. More research in this area is needed to develop efficient tools helping these relatives
Swedish abstract
Cancerbeskedet har förödande effekt för den närstående likväl som för patienten. Det uppstår oftast negativa känslor som hjälplöshet, maktlöshet, ångest, oro, ilska och förlust av kontroll hos närstående. Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att leva med patienter med hjärntumör. Metod är en litteraturstudie som baserar sig på tio vetenskapliga artiklar. Resultatvisar att närstående till hjärntumör patienter befinner sig i en mycket utsatt situation där de ofta saknar tillräckligt med stöd kanske framförallt från hälso- och sjukvården men även från familj och vänner. Både närstående och patienter upplever lättnad när de får tillfälle att samtala med personal om sin ångest och även om sina existentiella tankar. Att få information om sjukdomen och dess påverkan på patienten hjälper närstående att anpassa sig till den nya livssituationen. Avsaknad av stöd leder till osäkerhet och frustration och utanförskap hos närstående. Slutsats är att närstående till patienter med hjärntumörer lever i en situation som är extra svår på grund av patientens kognitiva påverkan. Mer forskning behövs för att kunna utveckla bra stöd för dessa närstående.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hjärntumör
information
närstående
omvårdnad
sjuksköterska
stöd
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/6135 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics