Konflikthantering i handledning - en fingervisning om specialpedagogens uppdrag

DSpace Repository

Konflikthantering i handledning - en fingervisning om specialpedagogens uppdrag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikthantering i handledning - en fingervisning om specialpedagogens uppdrag
Author Berntsson, Jennie ; Rosell Mughal, Fatima
Date 2008
Swedish abstract
Berntsson, Jennie och Rosell Mughal, Fatima (2007). Konflikthantering i handledning- En fingervisning om specialpedagogens uppdrag. (Handling conflicts in supervision- A hint about the mission of teaching in special needs education.) Skolutveckling och ledarskap. Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Avsikten med vårt arbete var att bidra med kunskap om specialpedagogens syn på sitt uppdrag vad gäller handledningssituationen samt hur specialpedagogen kan agera då en konflikt uppstår i handledningssituationen. Vi har begränsat oss till att endast studera handledning i grupp. Vidare har vi tagit vår utgångspunkt i att specialpedagogen inte i första hand är en konfliktlösare utan främst expert på att hålla samtal. Undersökningen är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med 10 specialpedagoger i handledningsuppdrag. Vi har fått ta del av deras bild av sin roll i handledningsuppdrag samt hur de möter konflikter. Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga specialpedagoger inte har ett tydligt uppdrag. Flertalet arbetar på egen hand fram en arbetsbeskrivning och går även in i konflikterna, men agerar utifrån olika synsätt. Några bryter handledningen för att ta itu med konflikten, andra markerar att handledningssituationen inte är rätta forumet för konflikthantering och lyfter ut konflikten ur handledningen för att lösa den senare. Någon anser att konflikthantering inte är deras uppdrag och lämnar tillbaks det till uppdragsgivaren. Jennie Berntsson har ansvarat för större delen av metodkapitlet och Fatima Mughal Rosell har ansvarat för större delen av litteraturgenomgången. Resultat, analys och diskussion har gjorts gemensamt. Vi står båda som ansvariga för hela forskningsarbetet. Nyckelord: handledning, kompetens, konflikthantering, specialpedagog, uppdrag Jennie Berntsson Fatima Mughal Rosell Handledare: Lena Lang Examinator: Elsa Foisack
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject handledning
kompetens
konflikthantering
specialpedagog
uppdrag
Handle http://hdl.handle.net/2043/6136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics