Rehabilitering efter höftfrakturer

DSpace Repository

Rehabilitering efter höftfrakturer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rehabilitering efter höftfrakturer
Author Putnik, Gabriela Ileana ; Qviller, Malin
Date 2008
English abstract
Hip fractures are an important health issue in Sweden. After a hip fracture many patients fail to regain their prior functional ability. The purpose of this study was to examine factors influencing hip fracture patients recovery to previous function. 10 articles was extracted and used for this literature review by systematic search of articles in three different databases. The articles were reviewed by using a quality revise report. The result showed that pain, depression, cognitive function, age, balance and fear of falling, comorbidity and prefracture function were factors that affected patients’ recovery. Postoperative pain relief, early ambulation, rehabilitation targeting on the basis of cognitive function and early interventions on depressive symptoms are nursing interventions that improves the rehabilitation of hip fracture patients.
Swedish abstract
Höftfrakturer är ett stort hälsoproblem i Sverige. Många patienter har svårigheter att återfå sin tidigare funktionsnivå efter en höftfraktur. Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar höftfrakturpatienters möjligheter att återfå tidigare funktionsnivå. Genom systematisk sökning av artiklar i tre databaser valdes 10 artiklar ut för denna litteraturstudie och granskades med hjälp av ett kvalitetsgranskningsprotokoll. Resultatet visade att smärta, kognitiv funktion, depression, ålder, balans och rädsla för att ramla, annan sjukdom, rörelseförmåga innan frakturen är faktorer som påverkar patienternas återhämtning. Postoperativ smärtlindring, tidig mobilisering, tidig upptäckt och behandling av depressiva symtom samt anpassning av rehabiliteringen till patientens kognitiva funktion är omvårdnadsåtgärder som förbättrar höftfrakturpatienternas rehabilitering.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject höftfraktur
omvårdnadsåtgärder
rehabilitering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6140 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics