Marknadsföring av gymnasieskola, faktorer som påverkar gymnasievalet

DSpace Repository

Marknadsföring av gymnasieskola, faktorer som påverkar gymnasievalet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Marknadsföring av gymnasieskola, faktorer som påverkar gymnasievalet
Author Westrin Sjöberg, Katarina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka marknadsföringsmetoder gymnasieskolan använder sig av, samt undersöka hur olika marknadsföringsmaterial påverkar elevernas val av gymnasieskola. Min undersökning går även ut på att ta reda på vilka andra faktorer som kan påverka eleverna vid valet av gymnasieskola. Jag gör en kvantitativ undersökning i form av en enkät till elever i årskurs 1 på gymnasiet. Jag gör även en kvalitativ undersökning i form av en intervju med marknadsföringsansvarig på skolan. Undersökningen visar att skolan i sin marknadsföring använder sig av tryckt material, hemsida på internet, öppet hus för föräldrar och elever samt en gymnasiemässa. Resultatet visar även att andra faktorer såsom föräldrar, syskon, kompisar, studie- och yrkesvägledare, skolans läge och kommunikation, antagningspoäng och utbildningens innehåll påverkar den blivande eleven i olika omfattning i samband med valet av gymnasieskola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject marknadsföring gymnasieskola
gymnasieval
offentlig marknadsföring
val gymnasieskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/6144 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics