”Det är ju utvecklande och jätteviktigt” - Kritiskt tänkande i svenskundervisningen

DSpace Repository

”Det är ju utvecklande och jätteviktigt” - Kritiskt tänkande i svenskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är ju utvecklande och jätteviktigt” - Kritiskt tänkande i svenskundervisningen
Author Björkman, Fredrik ; Wiklund, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka svensklärares föreställningar om utbildningens roll för elevers kritiska tänkande och dess utvecklande. Vårt empiriska material har vi samlat in genom att intervjua tre lärare verksamma inom grundskolans tidigare år och tre lärare verksamma inom gymnasiet. I resultatet menar lärarna att det kritiska tänkandet är ett ifrågasättande och en reflektion som fungerar såväl inom skolan och svenskämnet som utanför. Det utvecklas enligt lärarna genom litteratur, nyhetsbearbetning och diskussioner. Nyttan med det kritiska tänkandet är enligt lärarna att våga ifrågasätta den information som man ställs inför. Det kritiska tänkandet fungerar även som ett verktyg för att tolka de budskap som andra människor sänder ut. Slutsatsen är att utvecklandet av kritiskt tänkande är svårt att ge enkla svar kring. Något som dock står klart är att det är hos eleverna svaren står att finna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kritiskt tänkande
Svenskämnet inom gymnasiet och grundskolan
Ifrågasättande
Analytiskt tänkande
Informationstolkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6158 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics