Hinder och möjligheter - En fallstudie av ett arbetslags utvecklingsarbete på Medieprogrammet

DSpace Repository

Hinder och möjligheter - En fallstudie av ett arbetslags utvecklingsarbete på Medieprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hinder och möjligheter - En fallstudie av ett arbetslags utvecklingsarbete på Medieprogrammet
Author Pozna, Judit
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med följande fallstudie är att undersöka vilka hinder och/eller möjligheter lärare upplever i det förändrade arbetssätt som redaktionsarbetsformen utgör. Undersökningen beskriver de förändringsprocesser som sker på individ- och gruppnivå, kopplat till sko-lan som organisation. Med hjälp av intervjuer, observationer och teoristudier har jag undersökt och försökt förstå vilka organisatoriska faktorer som utgör hinder och möjligheter i arbetslagets utvecklingsarbete. Resultaten visar på att både organisationsstrukturen och organisationskulturen påverkar förändringsprocessen för att arbeta enligt nya former och utgör även en del av de hinder och möjligheter lärarna upplever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolutveckling
medieprogram
arbetslag
temaarbete
ämnesintegrering
organisationsteori
systemteori
skolkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/6167 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics