Gymnasielärares kursstart och elevernas motivation och delaktighet

DSpace Repository

Gymnasielärares kursstart och elevernas motivation och delaktighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasielärares kursstart och elevernas motivation och delaktighet
Author Izzat, Samira
Date 2008
Swedish abstract
Syftet är att undersöka vilken inverkan gymnasielärares kursstart har på elevernas motivation och delaktighet. Vad är det som händer i klassrummet och vilka faktorer påverkar elevernas motivation och delaktighet? Fokus ligger på relationen lärare – elev och elevernas inflytande. Utifrån en kvalitativ metod har två klassrumsobservationer, två lärarintervjuer samt sex elevintervjuer uförts. Resultatet visar på en viss skillnad mellan lärare och elevers uppfattningar om vad som inverkar på kursstarten och i sin tur påverkar eleverna. Lärarna betonar betydelsen av kommunikation med eleverna medan eleverna uttrycker behovet av en tydlig kursgenomgång och en möjlighet att påverka arbetsformerna. Dessutom visar studien att elevernas motivation påverkas av om och hur eleverna blir sedda och görs delaktiga i kursen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kursstart
gymnasielärare
motivation
delaktighet
kursplanering
arbetsformer
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/6168 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics