"Hur görs Kön"?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Hur görs Kön"?
Author Olofsson, Chamila
Date 2008
Swedish abstract
Malmö högskola Medie- och kommunikationsvetenskap 180 p Sammanfattning Chamila Olofsson ”Hur görs kön”? Examensarbetets syfte är att undersöka hur kön/genus konstrueras i bild på Dagens Nyheters kultursidor. I huvudfrågan läggs särskilt fokus på intersektionalitet mellan kön/genus, klass, sexualitet, etnicitet och ålder. Undersökningen omfattar både en övergripande kvantitativ granskning och en djupgående kvalitativ analys. Utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv och med hjälp av semiologisk och retorisk bildanalys har jag granskat sex fotografiska porträttbilder. Svaren visar att trots en nästintill jämn fördelning av kvinnor och män på Dagens Nyheters kultursidors framsidor, betyder inte det automatiskt att representationen är jämställd. Mina resultat visar bland annat att det är en viss typ av social klass som får komma till tals och det finns skillnader i ålder då kvinnor är mer synliga i lägre åldrar och män är mer representerade ju högre upp i åldrarna vi kommer. Det finns framträdande skillnader i den visuella retoriken vad gäller hur kvinnor respektive män framställs, kvinnorna ler och tittar in i kameran och de agerar passivt i bild medan männen är allvarliga, upptagna och agerar aktivt i bild.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject kön/genus
poststrukturalistisk feminism
intersektionalitet
bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/6170 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics