Marginaliseringen av adopterade

DSpace Repository

Marginaliseringen av adopterade

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Marginaliseringen av adopterade
Author Lundberg, Patrik
Date 2008
Swedish abstract
Med en kritisk diskursanalys undersöks hur den adopterade representeras i tv-serien Leende Guldbruna Ögon ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. De verktyg som används i diskursanalysen är teorierna om semantisk täthet, hegemoni och inkodning/avkodning. Resultatet av undersökningen är att den adopterade representeras som ett fritt flytande subjekt mellan den svenska dansbandsdiskursen och invandrardiskursen. SVT:s avkodade budskap är av undersökningen att döma att den adopterade blir en del av ett homogent blattedansband. Det budskapet har potential att påverka svenska folkets syn på människor med en kulturell identitet som inte sammanfaller med det som hudfärgen representerar.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject adoption
diskursanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/6177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics