Integration eller segregation, det är frågan. Lärares undervisningsmetoder i litteratur- och språkhistoria på gymnasiet.

DSpace Repository

Integration eller segregation, det är frågan. Lärares undervisningsmetoder i litteratur- och språkhistoria på gymnasiet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integration eller segregation, det är frågan. Lärares undervisningsmetoder i litteratur- och språkhistoria på gymnasiet.
Author Hassgård, Annica ; Richard, Anna-Maria
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka didaktiska ställningstaganden verksamma gymnasiepedagoger gör när det gäller relationen mellan litteratur- och språkhistorieundervisningen i svenska B och svenska som andraspråk B. Det material som vi analyserar bygger på åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma svensklärare vid två gymnasieskolor i sydvästra Skåne. Resultatet som vi kommit fram till är att endast ett fåtal av våra lärarinformanter integrerar litteratur- och språkhistoria. Vår slutsats är att elevernas behov av struktur i undervisningen samt lärarnas elevorienterade synsätt styr hur lärarna väljer att arbeta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integrerat
segregerat
litteraturhistoria
språkhistoria
andraspråksperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/6179 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics