Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod

DSpace Repository

Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod
Author Lundkvist, Johan
Date 2008
Swedish abstract
Datorn har idag en central roll i vårt samhälle och det är naturligt att skolan tar till sig ny teknik och använder datorn som ett verktyg för elevernas lärande. Syftet med min undersökning är att ta reda på om datorn, i arbetet med Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, har en naturlig roll i läs- och skrivinlärningen. I min undersökning har jag valt en kvalitativ intervjustudie som huvudmetod, vilken jag kompletterat med observationer i de intervjuade pedagogernas barngrupper. På så sätt har jag fått en bra inblick i hur det praktiska arbetet med Tragetons metod går till i klassrummet. Undersökningen visar på en positiv bild av Tragetons metod, men inte som en ny revolutionernande läsinlärningsmetod, utan mer som ett nytt sätt att utnyttja datorn som verktyg med andra beprövade läsinlärningsmetoder som grund för undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Att skriva sig till läsning
Datorn i skolan
it
ikt
läs- och skrivutvecklingsmetoder
läsutveckling
skrivutveckling
språkutveckling
Trageton
Handle http://hdl.handle.net/2043/6184 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics