Livet med KOL

DSpace Repository

Livet med KOL

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livet med KOL
Author Karlsson, Maria ; Persson, Eva
Date 2008
English abstract
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the most common ethnic diseases that furthermore are increasing. The most common cause to COPD is smoking. As the disease is developed the symptoms increases gradually and it influences all aspects of daily life for the person suffering from COPD. The aim with the study was to get deeper knowledge about how persons with COPD describe their daily living. The method was a literature review that included scientific articles. Eight qualitative and two quantitative articles have been examined. The results shows that the patients diagnosed with COPD are influenced by their disease physically, psychically and socially. Dyspnoea was the dominating symptom among the participants. Accepting the disease and making do as best as possible are strategies that most participants chose. Quality of life has been stated as both good and poor. Yet another result that becomes apparent is that educations in groups are positive for persons with COPD. The disease affects daily living depending on which stage the patient with diagnosed COPD is in.
Swedish abstract
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste folksjukdomarna som dessutom ökar. Vanligaste orsaken till KOL är rökning. Allt eftersom sjukdomen utvecklas tilltar symtomen successivt och påverkar alla aspekter i det dagliga livet hos dem som är drabbade av KOL. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur personer med diagnosen KOL beskriver sitt dagliga liv. Metoden var en litteraturstudie som inkluderade vetenskapliga artiklar. Artiklarna som har använts har varit av olika karaktär, åtta stycken har en kvalitativ metod ansats och två stycken en kvantitativ ansats. Resultatet visar hur patienterna påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Andningsbesvär var ett dominerande symtom hos deltagarna. Accepterande av sjukdomen och att göra det bästa av situationen är något som de flesta deltagarna försökt göra. Livskvaliteten har angetts som både bra och dålig. Ytterligare ett resultat som framkommit i sammanställningen är att KOL-grupper med utbildning är positivt för personer med KOL. Beroende av vilket stadium man är i sin KOL-sjukdom avgör hur man upplever sin livssituation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
erfarenheter
hantering
KOL
livskvalitet
omvårdnad
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/6193 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics