Information till patienter efter hjärtinfarkt

DSpace Repository

Information till patienter efter hjärtinfarkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Information till patienter efter hjärtinfarkt
Author Otterström, Maarit ; Rogius, Anna
Date 2008
English abstract
Otterström, M & Rogius, A. Information for patients after myocardial infarction. A literature review. Degree Project, 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2008. Patients who have suffered from myocardial infarction are in need of information and education about the disease, its effects of daily life and how to avoid future coronary event. The aim of this literature review was to illuminate the information and education patients find most important to manage daily life. The method was a literature review based on ten scientific articles. The result shows that patients consider practical information relevant to prevent reinfarction as most important. Information about complications and symptoms, anatomy and physiology, medication, physical activities and secondary prevention are subjects regarded as important. The information is preferably given individually, modified after every unique individual’s characteristics and needs.
Swedish abstract
Otterström, M & Rogius, A. Information till patienter efter hjärtinfarkt. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle. Utbildningsområde omvårdnad 2008. Patienter som drabbats av hjärtinfarkt har behov av att få information och undervisning om sin sjukdom och vad den innebär för det dagliga livet samt vad som kan göras för att undvika ett återinsjuknande. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilken information och utbildning patienter efter hjärtinfarkt upplever som viktig för att kunna hantera sin vardag. Metoden utgjordes av en litteraturstudie som baserades på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att patienter anser det viktigast att få praktisk information som är relevant för att minska risken för återinsjuknande. Ämnen som anses viktiga att få information om är komplikationer och symtom, anatomi och fysiologi, medicinering, fysisk aktivitet och sekundärprevention. Information ges lämpligast individuellt anpassad till den unika individens förutsättningar och behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hjärtinfarkt
information
kunskap
omvårdnad
patient
utbildning
Education
knowledge
myocardial infarction
nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/6204 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics