Läslust och Läsförståelse - ett läsprojekt i skolår 6 och 7

DSpace Repository

Läslust och Läsförståelse - ett läsprojekt i skolår 6 och 7

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Läslust och Läsförståelse - ett läsprojekt i skolår 6 och 7
Author Hemström, Marianne ; Jonasson, Anna
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta utvecklingsarbete är att ta reda på huruvida vi kan öka läslusten och läsförståelsen hos eleverna i år 6 och två år 7 med hjälp av den schemalagda läsningen, 100 minuter i veckan, som sker i lärarledda, genomtänkta grupperingar i vårt läsprojekt. Vi frågade oss om planerad, strukturerad och intensiv läsning ger ökad läslust och läsförståelse i år 6 och två år 7. Om vi genom läsprojektet når de elever som har svag läsförståelse i undersökningsgruppen? För att få reda på detta har vi använt oss av kvantitativa metoder genom att låta eleverna göra läsförståelsetest, samt svara på en enkät före och efter genomförandet av läsprojektet. Resultatet visar att läsförståelsen generellt sett har ökat för de elever som deltagit i läsprojektet. Det har även skett en ökning hos flertalet elever med svag läsförståelse. Däremot påverkades inte elevernas läslust nämnvärt av vårt läsprojekt, förutom hos två av de 74 elever som ingår i undersökningsgruppen. Dessa två elevers markanta minskning av läslusten problematiseras i diskussionen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/6206 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics