Att läsa och skriva med språkstörning som hinder

DSpace Repository

Att läsa och skriva med språkstörning som hinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att läsa och skriva med språkstörning som hinder
Author Leet, Susanne ; Nyqvist, Karin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur läs- och skrivinlärning kan se ut hos barn med språkstörning. För att samla data till vårt arbete har vi gjort litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med tre respondenter, vilket utgör ett litet urval. Av intervjuerna framgår att den språkliga medvetenheten är viktig både för barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling inför kommande läs- och skrivinlärning. Sammanfattningsvis kom vi fram till att barn med språkstörning behöver en tydlig undervisning för att lära sig på bästa sätt, genom att pedagogen talar tydligt, pekar, och använder sig av gester och bilder. Pedagogen kan tala i ”klartext”, förklara tydligt och säga ”landet Sverige” istället för ”Sverige”. Vi kom också fram till att i stort sett alla barn med språkstörning har läs- och skrivsvårigheter av något slag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läs- och skrivinlärning
språkstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics