Ämnesintegration som inkluderar matematik

DSpace Repository

Ämnesintegration som inkluderar matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ämnesintegration som inkluderar matematik
Author Boberg, Daniel ; Svensson, Henrik
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att få ökad kunskap om ämnesintegration med matematik. Vi vill besvara två frågeställningar; ”Vad är enligt några pedagoger ämnesintegration som inkluderar matematikinnehåll?” och ”Vilka erfarenheter har några olika pedagoger av ämnesintegration med matematikinnehåll?”. För att besvara dessa gjorde vi kvalitativa intervjuer med sju lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år. Resultatet visade att matematik integreras mest inom tematiskt arbete eller spontant i den dagliga diskussionen. Det framkom även att viljan finns hos pedagogerna att i större utsträckning undervisa ämnesintegrerat. Genom våra intervjuer fick vi fram att det behövs mer tid till planering och att det är svårt att integrera matematik med andra ämnen om man inte har djupare ämneskunskaper eller mer erfarenhet av matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bifrost
Matematik
Storyline
Temaarbete
Tematiskt arbete
Verklighetsanknytning
Ämnesintegration
Handle http://hdl.handle.net/2043/6211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics