Omsorg och lärande (Elevers och pedagogers uppfattningar om den lilla gruppen)

DSpace Repository

Omsorg och lärande (Elevers och pedagogers uppfattningar om den lilla gruppen)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omsorg och lärande (Elevers och pedagogers uppfattningar om den lilla gruppen)
Author Höglund, Fredrik
Date 2008
Swedish abstract
Fredrik Höglund (2008). Omsorg och lärande, Elevers och pedagogers uppfattningar av den lilla gruppen (Caring and learning, students and teachers conceptions about the small group). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande studie är att undersöka vilka uppfattningar elever i en liten undervisningsgrupp har omkring tillhörighet och bemötande. Vidare är syftet att lyfta fram pedagogers uppfattning hur de tror att eleverna uppfattar omsorg. Jag intervjuade sex elever som går i år åtta och nio, samt de tre pedagoger som arbetar i den lilla gruppen. De uppfattningar som framträdde kategoriserades och analyserades. Med utgångspunkt i Noddings omsorgsetiska teorier analyseras de resultat som intervjuerna gett mig. Resultaten i min undersökning pekar sammanfattningsvis på att eleverna har delade uppfattningar om att tillhöra den lilla gruppen. De flesta tycks dock vara positiva och ser möjligheter att förbättra sina skolprestationer, även om de inte känner någon gemenskap till de andra som går i den lilla gruppen. Det kan vidare konstateras att de flesta av eleverna anser att uppmärksamhet och lyhördhet, är något unikt som den lilla gruppens pedagoger erbjuder. Studien visar härutöver att pedagogerna är av uppfattningen att eleverna vill ha omsorg. Nyckelord: dialog, identitet, intervjuer, lilla gruppen, Noddings, omsorg, uppfattning Fredrik Höglund Handledare: Lena Lang Examinator: Elsa Foisack
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject omsorg
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6228 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics