Skönlitterär högläsning som undervisningsmetod - En historie- och religionsdidaktisk studie i årskurs 1

DSpace Repository

Skönlitterär högläsning som undervisningsmetod - En historie- och religionsdidaktisk studie i årskurs 1

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svensson, Susanne
dc.contributor.author Öhnfeldt, Louise
dc.date.accessioned 2008-06-16T14:44:48Z
dc.date.available 2008-06-16T14:44:48Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6235
dc.description Uppsatsen besvarar frågan hur högläsning av skönlitteratur med historie- och religionsinslag kan användas som pedagogiskt verktyg för att stimulera historiemedvetande och reflektion kring livsfrågor från skolår 1. Arbetet visar hur högläsning av skönlitterära böcker som tar upp historiska händelser och viktiga livsfrågor, i kombination med samtal och diskussioner, utvecklar den empatiska mognaden hos eleverna och skapar en grund för tidigt historiemedvetande. En studie har genomförts i två klasser med olika social och etnisk bakgrund. Ett högläsningsprojekt utvecklades och genomfördes sedan på samma sätt i de två klasserna. Valet av skönlitteratur och arbetsmetoden lyfts fram som viktiga för framgång med projektet. Högläsningsprojektet visar hur positiva attitydförändringar uppstått i den heterogena miljön och att det framförallt handlar om en återkoppling av innehållet i skönlitteraturen till de egna erfarenheterna eller den egna levnadssituationen. Detta gör också att ett historiemedvetande sker. Pedagogens betydelse för att skapa en trygg miljö för eleverna att samtala och diskutera i samband med högläsningen ses också vara av stor vikt. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject livsfrågor en
dc.subject etik en
dc.subject moral en
dc.subject högläsning en
dc.subject skönlitteratur en
dc.subject historiemedvetande en
dc.title Skönlitterär högläsning som undervisningsmetod - En historie- och religionsdidaktisk studie i årskurs 1 en
dc.title.alternative Reading fiction aloud as a teaching method - A history and religion didactic study in school year 1 en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Religionsvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics