Läxor - hjälper eller stjälper? Hur elever i behov av särskilt stöd uppfattar läxor

DSpace Repository

Läxor - hjälper eller stjälper? Hur elever i behov av särskilt stöd uppfattar läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxor - hjälper eller stjälper? Hur elever i behov av särskilt stöd uppfattar läxor
Author Lundin, Jennie
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med min studie var att undersöka vilka uppfattningar några elever i behov av särskilt stöd har om läxor. Uppfattas läxorna positivt och till en hjälp att klara skolarbetet bättre? Eller uppfattas läxorna negativt eftersom elevens svårigheter kommer i fokus? Vilka läxor uppfattas positivt/negativt? Studien är en kvalitativ undersökning där intervjuer har använts som metod. Intervjutekniken som valts är halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Man kan utifrån studien och mina intervjupersoner, konstatera att vilka uppfattningar elever har om läxor delvis är beroende av elevens ålder. Precis som forskningen hittills har visat så är det främst äldre elever som uppfattar att läxorna hjälper och yngre elever som uppfattar att läxorna stjälper. Vilka läxor som då hjälper och/eller stjälper har inte min studie kunnat påvisa. Jag har dock genom att relatera till teorin om KASAM kunnat ge förslag på vad man som lärare och specialpedagog kan tänka på när man utformar läxor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elever i behov av särskilt stöd
KASAM
läxor
Handle http://hdl.handle.net/2043/6240 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics