Att möta och bemöta - pedagogers bemötande av barn med koncentrationssvårigheter

DSpace Repository

Att möta och bemöta - pedagogers bemötande av barn med koncentrationssvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta och bemöta - pedagogers bemötande av barn med koncentrationssvårigheter
Author Gotfredsen, Annika ; Ottosson, Ann
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att lyfta fram och få en bild av pedagogers bemötande av barn som har olika former av koncentrationssvårigheter men som inte har en diagnos. Detta har vi gjort genom en jämförande studie mellan 10 pedagoger i förskolan respektive 13 pedagoger i skolan. Vi har använt oss av frågeformulär med öppna frågor, likt intervjufrågor. Undersökningen är kopplad till våra arbetsplatser, då vi hoppas att vår forskning kommer att fungera som ett utvecklingsarbete inom våra verksamheter. Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att det finns betydligt fler likheter än skillnader i sättet att bemöta barn med koncentrationssvårigheter på inom de olika verksamheterna som t.ex. att utgå ifrån varje barns förutsättningar och behov. Skillnaderna hittade vi i resultatet kring den fysiska och sociala miljön. Skolan kom med mer individuella, konkreta lösningar för varje enskild elev medan förskolan svarade mer grupprelaterat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
förhållningssätt
koncentrationssvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6242 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics