Grundläggande begrepp i matematik

DSpace Repository

Grundläggande begrepp i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grundläggande begrepp i matematik
Author Pettersson, Anna ; Rosensö, Heidi
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att ta reda på vad olika pedagoger anser ska finnas med vid en registrering av barns och elevers tidiga matematiska utveckling. Målet för vår undersökning var att hitta begrepp som utgör grunden för den matematiska utvecklingen. Vi genomförde elva delvis strukturerade kvalitativa forskningsintervjuer, med utvalda respondenter med erfarenhet av barns/elevers matematiska utveckling från både förskola och skola. Vi gjorde även en begränsad undersökning av de kartläggningsmaterial som våra respondenter hade erfarenhet av. Våra frågeställningar resulterade i en sammanställning över de begrepp som respondenterna anser utgöra grunden för den matematiska utvecklingen och en insikt i betydelsen av kartläggning och behovet av ett kartläggningsmaterial för den tidiga matematiska utvecklingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundläggande begrepp
kartläggning
matematik
matematisk utveckling
registrering
specialpedadog
Handle http://hdl.handle.net/2043/6244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics