Pedagogers uppfattningar om lekarbete i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers uppfattningar om lekarbete i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogers uppfattningar om lekarbete i förskolan
Author Andersson, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med min studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar om lekarbete och barns utveckling efter deras lekarbete i förskolan. Att följa några barn som får lekarbete och genom pedagogerna runt barnen se om de tycker att det sker en utveckling hos barnen under och efter genomfört lekarbete. Jag intervjuade fem förskollärare och en barnskötare genom att använda mig av halvstrukturerade intervjuer, indirekt har observationer varit en del av undersökningen eftersom deltagarna ombads observera barnen före intervjuerna. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att pedagogerna såg att barnens självkänsla, deras sociala förmåga och deras språkliga och kognitiva utveckling ökade. Men de konstaterade framförallt att barnens självkänsla och självförtroende påverkades mest av lekarbetet. Lekarbete är oftast en bland flera åtgärder i barnets åtgärdsprogram. Metoden påverkar barnen så att de känner sig utvalda och speciella och att detta är något bara för dem. De känner sig stolta. Barnen har gemensamt att de inte pratar om det som sker under lekarbetstillfällena med sina kompisar eller övriga pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns utveckling genom lek
lekarbete
lek
pedagogers uppfattning om lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/6250 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics