En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid rökavvänjning.

DSpace Repository

En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid rökavvänjning.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid rökavvänjning.
Author Wikstrand, Cecilia
Date 2008
English abstract
As part of the nurse’s work, smoking cessation interventions is an important part. The aim of this literature review was to investigate the nurse’s role in smoking cessation of patients with a medical condition. The method used was a systematic literature review based on five quantitative articles. The result was the six common factors that were of importance when the nurses preformed tobacco interventions: Resources, Experience, Follow-up, Motivation, Lack of time and the Nurses own smoking habits. Conclusion: There is a large group of patients that are not motivated to stop smoking, therefore they receive the least help. It is this specific group that needs much more help and information about the effects of smoking, to be able to find motivation to stop smoking.
Swedish abstract
Som en del av sjuksköterskans arbete, är rökavvänjningsåtgärder en viktig del. Syftet med denna litteraturstudie var att få ökad kunskap om sjuksköterskan roll vid rökavvänjning av patienter med ett sjukdomstillstånd. Metoden som användes var systematisk litteraturstudie, baserad på fem kvantitativa artiklar. Resultatet blev de sex gemensamma faktorerna som har betydelse vid sjuksköterskans tobaksinterventioner: Resurser, Erfarenhet, Uppföljning, Motivation, Tidsbrist och Sjuksköterskans egna tobaksvanor. Slutsats: Det finns en stor grupp patienter som inte är motiverade att sluta röka och därför får minst hjälp. Det är just denna grupp som behöver mycket mer hjälpinsatser och information kring rökningens effekter, för att kunna finna motivation till att sluta röka.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
Patientundervisning
Rökavvänjning
Rökning
Sjuksköterskans roll
Tobaks interventioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/6257 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics