PATIENTDELAKTIGHETEN I VÅRDEN. EN LITTERATURSTUDIE OM BETYDELSEN AV SAMARBETET MELLAN SJUKSKÖTERSKA OCH PATIENT

DSpace Repository

PATIENTDELAKTIGHETEN I VÅRDEN. EN LITTERATURSTUDIE OM BETYDELSEN AV SAMARBETET MELLAN SJUKSKÖTERSKA OCH PATIENT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title PATIENTDELAKTIGHETEN I VÅRDEN. EN LITTERATURSTUDIE OM BETYDELSEN AV SAMARBETET MELLAN SJUKSKÖTERSKA OCH PATIENT
Author Gloria, Inda ; Santos Luciano, Lisbet
Date 2008
English abstract
The aim of this literature study was to describe which factors are important during involving patients when it comes to patient and nurse interaction. Patients’ rights to information, patient involvement, and their influence in healthcare have become all the more important. A functioning cooperation between nurses and patients is vital in order to attain a good level of care. The method used was a systematic literary study. Ten scientific articles were included which were studied and reviewed with the help of an investigative report. The analysis of these lead to a result which showed that patient involvement is affected by a number of various supporting and limiting factors - such as information, a functioning care relationship, personnel shortages, individual qualities, and the know-how of nurses. Key words: Cooperation, information, limiting, nurse, patient, patient involvement, support.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som är av betydelse för patientdelaktigheten i samarbetet mellan sjuksköterska och patient. Patientens rätt till information, delaktighet och inflytande i vården har blivit allt viktigare. Ett fungerande samarbete mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att en bra vård ska kunna uppnås. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie. Totalt inkluderades tio vetenskapliga artiklar som granskades och bedömdes med hjälp av ett granskningsprotokoll. Analysen av dessa ledde till resultatet som visade att patientdelaktigheten påverkas av en rad olika stödjande och hindrande faktorer, så som information, en fungerande vårdrelation, personalbrist, individuella egenskaper samt sjuksköterskans kunskap. Nyckelord: Hinder, information, patient, patientdelaktighet, samarbete, sjuksköterska, stödjande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Patientdelaktighet
Samarbete
Hinder
Stödjande
Information
Handle http://hdl.handle.net/2043/6258 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics