Sjuksköterskors attityder till att arbeta med HIV-positiva patienter

DSpace Repository

Sjuksköterskors attityder till att arbeta med HIV-positiva patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors attityder till att arbeta med HIV-positiva patienter
Author Kristiansson, Linn ; Kryhl, Petra
Date 2008
English abstract
HIV is a virus that is spread across the whole world. The result of this means that nurses all over the world will meet HIV positive patients. The purpose of this literature review was to describe the nurses´ attitudes of working with HIV positive patients and study differences between countries. The method of the study was a descriptive literature review based on scientific articles and was elaborated trough Goodman´s seven steps. The results eventuated into different themes: attitudes, knowledge, experience, fear and the meeting of patients. These issues showed to be essential for the nursing of HIV positives. The result showed that there are differences in attitudes between nurses in different countries. Negative attitudes existed in China, Nigeria and Spain. Countries with less negative attitudes were Sweden and USA. The nursing of patients was negatively affected by attitudes and cause of contagion. Unwillingness to care for patients was a recurrent factor, for example in Thailand where HIV gave increased revulsion by the nurses to HIV infected patients. Further research and education is needed within this subject regarding the results that shows attitudes which don’t belong in the nursing profession.
Swedish abstract
HIV är ett virus som är utspritt över hela världen. Resultatet av detta innebär att sjuksköterskor överallt kommer att möta HIV-positiva patienter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors attityder till att arbeta med HIV-positiva patienter, samt utforska eventuella skillnader mellan länder. Metoden som valdes var en deskriptiv litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar och utarbetades enligt Goodmans sju steg. Funna resultat gav olika teman: attityder, kunskap, erfarenheter, rädsla samt bemötandet av patienter. Dessa faktorer visade sig vara huvudgrunden till omvårdnaden av HIV-positiva. Resultatet visade att det finns attitydskillnader hos sjuksköterskor i olika länder. Negativa attityder fanns bland annat i Kina, Nigeria och Spanien. De länder med mindre negativa attityder var Sverige och USA. Omvårdnaden påverkades negativt av attityder och orsaken till smitta. Ovilja till att vårda patienter var en återkommande faktor, exempelvis i Thailand där HIV innebar ökat avståndstagande av sjuksköterskorna till HIV-smittade patienter. Det behövs ytterligare forskning och utbildning inom detta område med tanke på resultat som visar på attityder som absolut inte hör hemma i sjuksköterskeyrket.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
HIV
HIV-positiva patienter
omvårdnad
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/6261 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics