Transitioner från ett skoldaghem till gymnasiet - elevers upplevelser kring vilka färdigheter de behöver för att hantera transitionen på bästa sätt

DSpace Repository

Transitioner från ett skoldaghem till gymnasiet - elevers upplevelser kring vilka färdigheter de behöver för att hantera transitionen på bästa sätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Transitioner från ett skoldaghem till gymnasiet - elevers upplevelser kring vilka färdigheter de behöver för att hantera transitionen på bästa sätt
Author Hansson Vrbanic, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka nio elevers upplevelser av transitionen från ett skoldaghem år 9 till gymnasiet. Vidare har syftet med undersökningen också varit att skapa en bild av vilka färdigheter eleverna behöver för att hantera transitionen. Metoden är en kvalitativ forskningsintervju som syftar till att fånga fenomenet ur ett elevperspektiv. Undersökningen lutar sig på Meads teori om den symboliska interaktionismen, där vi lär oss om oss själva genom av att spegla oss i andra och Bowlbys anknytningsteori och om vikten av denna. Resultatet visar att eleverna upplever omsorg och trygghet från personalen som en stor del i arbetet kring transitionen. Resultatet visar att eleverna upplever att behovet av omsorg och trygghet blir tillgodosedda på skoldaghemmet medan eleverna upplever en brist i både omsorg och trygghet från personalen på den mottagande gymnasieskolan. I analysen av intervjumaterialet kan också utläsas att eleverna inte är rustade i ansvarstagandet runt olika situationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ansvar
omsorg
skoldaghem
specialpedagogik
trygghet
övergång
Handle http://hdl.handle.net/2043/6264 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics