Om särskild undervisningsgrupp Elevers och vårdnadshavares uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9.

DSpace Repository

Om särskild undervisningsgrupp Elevers och vårdnadshavares uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om särskild undervisningsgrupp Elevers och vårdnadshavares uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9.
Author Flink, Marijana
Date 2008
English abstract
The experiences of pupils and theirs parents concerning education in a special class in comprehensive school.
Swedish abstract
Avsikten med detta arbete har varit att få ökad kunskap om hur åtta elever upplever sin skolsituation och vilka faktorer som bidrar till eller hindrar att deras upplevelse blir meningsfull. Undersökningen har också beskrivit elevernas självbild. Även elevernas upplevelse av att gå i stor grupp har lyfts fram. Genom att elevernas vårdnadshavare har gett sin syn på sina barns skolgång har det varit möjligt att undersöka om elevernas syn på tillvaron i skolan är samstämmig med vårdnadshavarnas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject special class
Handle http://hdl.handle.net/2043/6265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics