Pedagogers syn på samverkan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på samverkan
Author Olsson, Göran ; Roos, Kim
Date 2008
Swedish abstract
Studien handlar om hur en samverkan kan se ut på en skola, i ett arbetslag mellan fritidshem och skola, mellan lärare för de tidigare åldrarna och fritidspedagoger. Undersökningen görs för att belysa vilka faktorer det är som påverkar hur en samverkan mellan skola och fritidshem kan gestalta sig i praktiken. Dessutom finns det inte mycket forskning kring ämnet. De två yrkesgrupperna förväntas samarbeta i skola och fritids, för att skapa en helhetsutbildning för barnet sett till hela dagen. Med hjälp av kvalitativa intervjuer av lärare för de tidigare åldrarna och fritidspedagoger, belyser studien pedagogernas syn på samverkan samt hur en sådan samverkan kan se ut, med hjälp av följande frågeställningar. Hur och vad för sorts samverkan sker ute i verksamheten mellan fritidspedagoger och lärare, vilka för och nackdelar ser fritidspedagoger och lärare med samverkan mellan skola och fritidshemmet samt hur tycker lärare och fritidspedagoger att en samverkan ska se ut eller fungera. Detta är beroende på vilka yrkeskunskaper som ingår i arbetslaget, gemensam planering och olika anställningsavtal mellan lärare och fritidpedagoger utifrån ett synsätt som belyser de yrkesroller pedagogerna har och vad de olika yrkesrollerna står för. För att kunna analysera och se mönster i pedagogernas svar har vi använt oss av en yrkesrollsteori och Lpo 94 mål och riktlinjer för samverkan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Fritidspedagog
Lärare
Samverkan
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/6273 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics