Läs- och skrivinlärning- Pedagogers arbete med språkutveckling i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Läs- och skrivinlärning- Pedagogers arbete med språkutveckling i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivinlärning- Pedagogers arbete med språkutveckling i grundskolans tidigare år
Author Manasifi, Nadine
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att ta reda på hur tre pedagoger arbetar med läs- och skrivinlärning för de yngre barnen. Frågeställningarna jag utgått från är: Hur kan pedagoger arbeta med läs- och skrivinlärningen i grundskolans tidigare år? Hur anser pedagogerna att deras arbetssätt påverkar undervisningen? I undersökning kan man tydligt se att pedagogerna är positiva till den analytiska inlärningsmetoden och det är den som ligger till grund för deras val av arbetssätt. Man ser även att pedagogerna väljer arbetsmetoder för att möta det enskilda barnet utifrån var det ligger i sin läs- och skrivutveckling så att alla barn ska lära.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läs- och skrivinlärning, syntetisk, analytisk
Handle http://hdl.handle.net/2043/6274 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics