Sex och samlevnad i periferin - så ser olika aktörer på sex- och samlevnadsundervisningen

DSpace Repository

Sex och samlevnad i periferin - så ser olika aktörer på sex- och samlevnadsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sex och samlevnad i periferin - så ser olika aktörer på sex- och samlevnadsundervisningen
Author Abrahamsson, Emma ; Andersson, Ulrika
Date 2008
Swedish abstract
Sex- och samlevnadsämnet har varit obligatoriskt i svenska skolor i mer än 50 år men trots det finns stora brister i hur det tas upp i undervisningen. Detta understryks av Skolverket som har identifierat att det inte är säkert att alla elever får någon undervisning överhuvudtaget i frågor som rör sex och samlevnad. Denna uppsats undersöker sex- och samlevnadsämnet utifrån tre olika livsvärldar i fem olika kvalitativa intervjuer. Den första undersökningen utgörs av intervjuer med Ungdomsmottagningen Triangeln och RFSU Malmö, två externa sexualupplysare som ofta bistår skolan i sex- och samlevnadsundervisningen. Då bland annat kritik mot lärarutbildning i sex och samlevnad framkom i den första undersökningen ledde vår andra undersökning oss till att intervjua en lärarutbildare för att se på ämnet ur dennes ögon. Den tredje undersökningen utgjordes av intervjuer med två verksamma lärare då det är dessa som ska bedriva sex- och samlevnadsundervisningen samt eventuellt tar hjälp ifrån de externa aktörerna. Vårt intresse riktade sig även till om de möjligtvis fått någon utbildning i ämnet under sin lärarutbildning. Bilden av sex- och samlevnadsundervisningen som gavs av dessa tre undersökningar var tydlig. Undervisningen saknas på många håll och den undervisning som bedrivs är många gånger torftig av olika anledningar som oengagerade och outbildade lärare men även på grund av diffus styrning. Vidare avslöjades ett ytterligare problem, nämligen att pojkar ofta hamnar i skymundan i dagens sex- och samlevnadsundervisning vilket kan visa sig i att de testar sig för könssjukdomar mer sällan än flickor samt att de tar mindre preventivt ansvar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
könsroller
lärarutbildning
sex och samlevnad
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics