Förskolebarn i språkutvecklande verksamhet - En jämförande studie ur ett inkluderingsperspektiv

DSpace Repository

Förskolebarn i språkutvecklande verksamhet - En jämförande studie ur ett inkluderingsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarn i språkutvecklande verksamhet - En jämförande studie ur ett inkluderingsperspektiv
Author Jablonska, Margareta ; Jönsson, Ann-Christin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att synliggöra fördelar och nackdelar för barn med språkstörning på språkförskola och språkavdelning. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med en placering på språkförskola respektive språkavdelning enligt pedagogerna? Hur ser det sociala samspelet ut för barn på en språkförskola respektive språkavdelning? Vad anser pedagogerna att det krävs för kompetens på en språkförskola respektive språkavdelning? För att undersöka dessa frågeställningar gjorde vi intervjuer med pedagoger på språkförskola och språkavdelning samt observationer av barn på en språkförskola och en språkavdelning. Resultatet visar att pedagogerna på språkförskolan har skilda åsikter när det gäller inkludering. De pedagoger som arbetar med barnen dagligen anser inte att deras verksamhet är inkluderande. Samtidigt ser pedagogerna inte någon möjlighet till ett inkluderat arbetssätt med barn som har grav språkstörning. Det gör däremot pedagogerna på språkavdelningen som inte ser några nackdelar med inkludering, tvärtom påpekar man att samspelet mellan barnen och den sociala kompetensen som barnen utvecklar är grundläggande för deras självkänsla och självförtroende. Språkförskolan befinner sig i närheten av andra förskoleavdelningar, men barnen har ingen kontakt med varandra. På språk avdelningen sker social samvaron spontant Språkförskolan har högre personaltäthet och högre kompetens i personalstyrkan än på språkavdelningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inkludering
språkavdelning
språkförskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/6281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics