Ungt engagemang för samhällsfrågor?

DSpace Repository

Ungt engagemang för samhällsfrågor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungt engagemang för samhällsfrågor?
Author Engström, Pernilla
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur eleverna i åk 8 och 9 uttrycker sitt intresse för samhällsfrågor och vilka frågor som intresserar samma målgrupp. För att komma fram till svar på dessa frågeställningar har jag använt mig av enkäter med 98 respondenter. Jag har dessutom genomfört en gruppintervju med 6 elever. Som verktyg för min analys och som bakgrund har jag använt mig av relevant litteratur och tidigare forskning i form av två undersökningar genomförda av Ungdomsstyrelsen kring attityder och värderingar. Detta har tillsammans med ett hermeneutiskt angreppssätt utgjort grunden för mina tolkningar av resultaten. Resultatet av min undersökning visar att 6 av 10 är intresserade av samhällsfrågor och omkring hälften diskuterar samhällsfrågor med både andra i egen ålder och med vuxna. 62 procent tror att de skulle rösta i val som vuxna, vilket är lågt i jämförelse med vad Ungdomsstyrelsens undersökning visat. 82 procent menar att det är viktigt att förstå hur vårt samhälle fungerar. Under gruppintervjun med sex elever blev det tydligt att för dessa elever var det invandring och dess konsekvenser som engagerade mest som ämne och samhällsfråga och ledde till en stor debatt om detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samhällsfrågor
engagemang
politik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6287 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics