Jämförande metoder till att förebygga trycksår. En litteraturöversikt gällande trycksårsprevention.

DSpace Repository

Jämförande metoder till att förebygga trycksår. En litteraturöversikt gällande trycksårsprevention.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämförande metoder till att förebygga trycksår. En litteraturöversikt gällande trycksårsprevention.
Author Lesar, Robert ; Olsson, Anna-Carin
Date 2008
English abstract
Pressure Ulcer is a widely spread problem within the healthcare system and means increased suffering for patients, an increasing load for nursing staff and a higher cost to the society. The aim of this literature review is therefore to gain knowledge of effective methods which impacts pressure ulcers. The method that is used is a literature review based on eleven scientific articles. A model of seven steps according to Goodman has been used for inspiration to achieve evidence on the study. The result shows that use of viscoelastic foam mattresses in combination with turning every forth hour gives a beneficent protection but even knowledge about and how to implement guidelines is crucial for succeeding in the work of pressure ulcer prevention in every single ward.
Swedish abstract
Trycksår är ett utbrett problem inom vården och innebär ökat lidande för patienter, en ökad belastning för vårdpersonal och en merkostnad för samhället. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vetenskaplig litteratur för att finna de metoder som har god effekt avseende att minska risken för uppkomst av trycksår. Metoden är en litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar. För att uppnå evidens har en modell enligt Goodman i sju steg använts som inspiration. Resultatet visar att användande av viskoelastiska madrasser i kombination med vändning av patient var fjärde timma ger ett bra skydd men även kännedom om riktlinjer och hur dessa implementeras är avgörande för hur preventionsarbetet får genomslag på varje enskild avdelning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kunskap
madrasser
prevention
riktlinjer
trycksår
Handle http://hdl.handle.net/2043/6291 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics