Är du för snäll inför en smäll

DSpace Repository

Är du för snäll inför en smäll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är du för snäll inför en smäll
Author Karlsson, Ylva ; Larsson, Jessica
Date 2008
English abstract
”ARE YOU TO SWEET TO REJECT BEAT?” A LITERATURE REVIEW ON NURSES PERCEPTION AND TREATMENT OF WOMAN WHO ARE EXPOSED TO DOMESTIC VIOLENCE. YLVA KARLSSON JESSICA LARSSON Karlsson, Y & Larsson, J. ”Are you to sweet to reject beat” A literature review on nurses perception and treatment of women who are exposed to domestic violence. Degree Project, 15 credit points. Nursing programme, Malmö University, Health and society, Department of Nursing, 2008. Women abuse is a very complex problem with many sides and it affects many women in Sweden. Health care professionals meet the abused women and have the possibility to identify and care for them when they seek care, but there are shortcomings. The purpose: of this literature review is to investigate nurse’s knowledge about domestic violence and the care of these women. A second purpose was how these women experienced health care professionals. Method: Nine articles have been chosen for the literature review they were scrutinized and have a qualitative and quantitative study design. Results: three categories were found: disclosure, attitudes and knowledge and there were also a second discovery about documentation. The result showed that the women weren’t satisfied with the care they received from the health care providers. Knowledge and training were factors that the health care providers wanted to receive more of. Keywords: attitudes, domestic violence, health care professional, knowledge, nurses, women.
Swedish abstract
”ÄR DU FÖR SNÄLL INFÖR EN SMÄLL?” EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNING OCH BEMÖTANDE GENTEMOT KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER. YLVA KARLSSON JESSICA LARSSON Karlsson, Y & Larsson, J. ”Är du för snäll inför en smäll.” En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattning och bemötande gentemot kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Examensarbete i omvårdnad 15 högskole poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2008. Kvinnomisshandel är ett stort problem med många sidor samt drabbar många kvinnor i Sverige. Hälso- och sjukvårds personal har möjlighet att identifiera och vårda kvinnor utsatta för våld som söker vård, vilket inte görs tillräckligt. Syftet med litteraturstudien är att undersöka sjuksköterskans kunskaper om våld i nära relationer samt bemötande gentemot dessa kvinnor. Ett andra syfte för studien är att ta reda på hur de drabbade kvinnorna uppfattar bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen. Metod: Nio artiklar har valts ut till litteraturstudien och granskats, artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa. Resultatet gav tre olika kategorier: Upplevelser av att berätta, upptäcka och bemötande, Attityder – känslomässiga och handlingsmässiga, Kunskap och erfarenhet samt ett bifynd: dokumentation. I resultatet framkom att kvinnor som utsatts för våld i nära relationer inte var nöjda med bemötandet, attityderna eller hälso- och sjukvårdens kunskaper om problemet. Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde själva brister i sina kunskaper om utsatta kvinnor. Nyckelord: attityder, hälso- och sjukvårdspersonal, kvinnor, kunskap, sjuksköterskor, våld i nära relationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/6292 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics