Fyra lärares erfarenheter av elevers matematiksvårigheter

DSpace Repository

Fyra lärares erfarenheter av elevers matematiksvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra lärares erfarenheter av elevers matematiksvårigheter
Author Wilhelmsson, Caisa
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker fyra lärares erfarenheter av elevers svårigheter i matematik. Arbetet är inriktat på grundskolans tidigare år, för att ge en bakgrund till de lärare som arbetar på den senare delen av grundskolan. Två lärare från förskoleklass och två från tredjeklass har intervjuats för att ta reda på vilka svårigheter eleverna möter i sin utbildning. Elevers svårigheter i matematik kan delas in i skilda kategorier. De kategorier jag har valt att utgå ifrån är Dalvang & Lundes (2006) fyra förklaringssätt; det medicinska/neurologiska, det psykologiska, det sociala samt det didaktiska sättet. Det framkommer av resultaten att det finns få svårigheter i förskoleklassen, och att dessa ofta är kopplade till läs- och skrivsvårigheter. I tredjeklassen har eleverna andra sorters svårigheter och dessa behöver inte vara kopplade till andra problem i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematiksvårigheter
tidigare åldrar
dyskalkyli
lärares erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6293 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics