PRIV-iligerad?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title PRIV-iligerad?
Author Holm, Hanna ; Venneman, Monica
Date 2008
English abstract
PRIV-iliged? - An interwiev study about how students within PRIV experience their situation.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete var att undersöka hur de gymnasieelever som erhållit plats vid PRIV, programinriktat individuellt val, upplevde sin studiesituation. Vad de upplevde som positivt respektive negativt och hur de upplevde att ha en annan studieplan än sina klasskamrater. Elva elever på olika nationella program på två olika gymnasieskolor har intervjuats och gett sin syn på PRIV. Elevernas erfarenheter och upplevelser har kategoriserats, analyserats och jämförts. Resultatet visade att samtliga elever upplevde sig som privilegierade över att erhållit en plats vid PRIV. De upplevde mening och sammanhang med sina studier. Det som de upplevde som negativt var stressen över att läsa kurserna vid ett program samtidigt som de arbetade med sin grundskolebehörighet. Att ha en annan studieplan än sina klasskamrater upplevde de som positivt i den meningen att de fick stöd, negativt i den meningen att de upplevde sig komma i andra hand på ett skolorganisatoriskt plan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begriplighet
hanterbarhet
KASAM
meningsfullhet
PRIV
salutogen
Handle http://hdl.handle.net/2043/6305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics