Gymnasieelevers uppfattning om sitt talande i och utanför klassrummet

DSpace Repository

Gymnasieelevers uppfattning om sitt talande i och utanför klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers uppfattning om sitt talande i och utanför klassrummet
Author Garcia, Susanne ; Persson, Jörgen
Date 2008
Swedish abstract
Vi vill genom den genomförda undersökningen få en bild av hur elever ser på muntlighet, dels den som förekommer på lektionstid, dels den som förekommer på fritid. Som blivande lärare vill vi öka vår medvetenhet kring elevers syn på talets funktion och på eleverna som talare. Metoderna vi valt är en inledande enkätundersökning där 26 elever från en årskurs tre på gymnasiet medverkade samt uppföljande fördjupad undersökning i form av fyra kvalitativa intervjuer. Vi kom fram till att eleverna, generellt sett, hade liknande uppfattning om talets funktion som något väldigt betydelsefullt. Vi kom också, trots elevernas positiva inställning till talets funktion, fram till att inte alla ville tala i klassrummet. Vår slutsats är att det är viktigt att som lärare känna till och vara medveten om talets funktionalitet, samt olika elevers individuella behov och förutsättningar i skolan för att kunna främja en språkutveckling på individnivå. Det framstår som en viktig uppgift för skolan att öka kunskapen och förståelsen kring elevers talfärdighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject muntlighet
tala
gymnasiet
samtala
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/6309 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics