Lära för att skapa eller skapa för att lära

DSpace Repository

Lära för att skapa eller skapa för att lära

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lära för att skapa eller skapa för att lära
Author Smith, Janna
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna projektredogörelse är att tillsammans med den tillhörande gestaltningen, undersöka vilken roll estetiska uttrycksmedel kan ha i skolverksamheten och hur kreativitet och skapande påverkar lärandet. Gestaltningen är en produktion i rörlig bild som beskriver grundskoleelevers estetiska läroprocess i ett projektarbete. Genom att analysera filmens innehåll vill jag utreda effekten av att arbeta med estetiska läromedel men även synliggöra kunskapens olika ansikten. Dessutom sätter jag huvudämnet KME i relation till projektarbetet för att se vad de finns för skillnader och likheter i lärandet. Både gestaltning och projektredogörelse är grundade på etnografiska metoder där jag både observerade och deltog i elever och lärares arbete av projektet under våren 2008.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject projektarbete
estetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6310 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics