"Klamydia – var har du fått det ifrån?" Om ökningen av klamydia hos ungdomar och unga vuxna samt preventionsstrategier

DSpace Repository

"Klamydia – var har du fått det ifrån?" Om ökningen av klamydia hos ungdomar och unga vuxna samt preventionsstrategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Klamydia – var har du fått det ifrån?" Om ökningen av klamydia hos ungdomar och unga vuxna samt preventionsstrategier
Author Werner, Åse
Date 2006
English abstract
"Chlamydia – where did you get that?" About the increase of Chlamydia among adolescents and young adults and prevention strategies. Chlamydia is increasing among adolescents and young adults in Sweden. It is important that they who have been exposed to the infection are tested for STI because the disease can be asymptomatic and lead to infertility. An increased practise of safer sex is also important to stop the current development. A literature study has been conducted to survey health promoting efforts made in the sexual health area and to find out how adolescents and young adults perceive sexuality, sexual risk behaviour, and safer sex. Nine scientific articles were used to create an image of youth culture and sexuality. The question of safer sex is, according to the reviewed literature, characterized by subjective risk assessments, traditional gender roles, constructed trust, unequal communication and negotiation about condom use and also shame and fear. When the health promoting strategies and plans of action in Sweden are put against this, it is clear that modernization and concretization of existing methods are needed to meet today’s adolescent generation.
Swedish abstract
Klamydia ökar bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. Eftersom infektionen ofta är asymptomatisk och kan leda till infertilitet är det viktigt att de som utsatts för smitta testar sig. Även ett ökat utövande av säkrare sex är viktigt för att stoppa utvecklingen. En litteraturstudie har gjorts för att kartlägga preventionsinsatser som görs inom området sexuell hälsa och ta reda på hur ungdomar och unga vuxna ser på sexualitet, sexuellt riskbeteende och säkrare sex. Nio vetenskapliga artiklar användes för att få en bild av ungdomskultur och sexualitet. Frågan om säkrare sex präglas enligt litteraturen av subjektiva riskbedömningar, traditionella könsnormer, uppbyggd tillit, ojämlik kommunikation och förhandling kring kondomanvändning samt skam och rädsla. När preventionsstrategier och handlingsplaner som används i Sverige ställs mot detta syns det att modernisering och konkretisering av befintliga metoder behövs för att möta dagens generation ungdomar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Chlamydia
prevention
sexual health
sexual risk behaviour
STI
youth/young adults
Handle http://hdl.handle.net/2043/6315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics