Sjuk, eller? En litteraturstudie om attityder till sjukskrivning

DSpace Repository

Sjuk, eller? En litteraturstudie om attityder till sjukskrivning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuk, eller? En litteraturstudie om attityder till sjukskrivning
Author Hardarsdóttir Andersson, Drifa ; Larsson, Anna
Date 2005
English abstract
Sick…? A review study about attitudes toward paid sick leave. Degree projekt in public health science, 10 credit points. Malmö University: Health and Society, the unit of public health science, 2005. Knowledge about different attitudes might be an important component in the preventive efforts to reduce the number of sick leaves, which are causing a tremendous financial strain on our society. The aim of the study is to examine different attitudes toward sick leave in Sweden today, and how they differ between groups and other countries. The method is based on a review study where we analyze various statistics and research results pulled from data bases, Authorities’ Web sites, Debate Programs on television and Academic Course Literature. The results indicate that attitudes clearly differ among age groups, gender and living conditions. We also found that the attitudes differ between the countries included in. To compare these would not be accurate since the actual classification of “sick leave” is different. In conclusion, our study has shown there are an unnecessary amount of sick leave cases in Sweden today. Keywords: attitude, sick leave, long-time sickness, sicklisting, sickness benefit, early retirement and norms.
Swedish abstract
Sjuk, eller? En litteraturstudie om attityder till sjukskrivningar. Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för folkhälsovetenskap, 2005. Kunskap om attityder kan vara ett led i det preventiva arbetet då det gäller att minska antalet sjukskrivningar, som orsakar stora kostnader i vårt samhälle. Syftet med denna uppsats är därför att studera vilka attityder till sjukskrivning det finns i Sverige idag samt hur attityder skiljer sig mellan olika grupper och länder. Den metod vi använder oss av är en litteraturstudie där vi analyserar och granskar undersökningar via databaser, myndigheters webbsidor, debattprogram på TV samt kurslitteratur. Resultatet visar att attityder tydligt skiljer sig mellan olika åldrar, kön och levnadsförhållanden. Attityderna är också olika mellan de länder vi har studerat, men att jämföra dessa ger ingen rättvis bild eftersom klassificeringen av sjukskrivning är olika i länderna. I vår studie har även framkommit att det förekommer ett antal tveksamma sjukskrivningar i Sverige idag. Nyckelord: attityd, sjukskrivning, sjukfrånvaro, sjukpenning, långtidssjukskrivning, förtidspensionering, aktivitetsersättning, sjukersättning samt normer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sjukskrivning
attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/6329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics