En landsinsamlings problematik- En analys av Mellemfolkeligt Samvirkes landsinsamling 2006

DSpace Repository

En landsinsamlings problematik- En analys av Mellemfolkeligt Samvirkes landsinsamling 2006

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En landsinsamlings problematik- En analys av Mellemfolkeligt Samvirkes landsinsamling 2006
Author Lundgren, Lina
Date 2006
English abstract
The essay will tell you about the problems an NGO is facing when it comes to the phenomenon of collecting money for a certain chosen goal. Why do or don't people support a collect, and who are they?, that is one of the questions that will be treated in this essay. The aim is to explain the importance of voluntary contribution, and the matter of thit it really matters to give coins or larger sums of money in collections of organisations that we trust, but it is also the purpose of the essay to look in to the topic of why people are not giving, to understand that as a major problem. Mellemfolkeligt Samvirke (MS), where I did my internship, will be the example of the research.
Swedish abstract
Denna uppsats kommer att ta upp de problem en NGO möter när det kommer till fenomenet att samla in pengar för ett särskilt ändamål. Varför stödjer eller inte stödjer människor insamlingar?, det är en av de frågor som kommer att behandlas i denna uppsats. Syftet är att förklara vikten av frivilligt arbete, och att det verkligen gör skillnad att ge slantar eller större summor pengar till de organisationer vi har förtroende för, men även är det syftet att i denna uppsats titta närmare på ämnet: varför människor inte ger, för att förstå det som ett problem i sig. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) där jag gjorde min praktik, kommer att stå som exempel i denna uppsats.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/6332 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics