Hur upplevs gemenskapen i en geografiskt spridd organisation? En fallstudie inom Exakta

DSpace Repository

Hur upplevs gemenskapen i en geografiskt spridd organisation? En fallstudie inom Exakta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur upplevs gemenskapen i en geografiskt spridd organisation? En fallstudie inom Exakta
Author Karlsson, Sofie
Date 2008
English abstract
How is the spirit of togetherness experienced in a geographical scattered organization? A case study within Exakta. In a constant changeable world, companies must adapt their organization for the surrounding world. In the similar rate the leadership and the communication is changing, which are the conditions for a companys´ success and development. These subjects are above all important for companies that are scattered geographically. Geographical scattered departments must even though be seen as a general company, with a spirit of togetherness and similar targets. Thus must a leader find alternative procedures, to be experienced as present and get the co-workers ”on the same track”. The aim is to produce understanding how the spirit of togetherness is experienced in a geographically scattered organization, by leaders as well as co-workers. The starting point in the study has been through reading literatures get knowledge how leadership and communication ought to be practiced. A parallel qualitative study has been used which has consisted of interviews with co-workers, departmental manager at Exakta Media in Malmö and Managing Director at Exakta in Hässleholm. The study shows that the spirit of togetherness within Exakta Media is satisfying and successful. The ”employeeship” (Medarbetarskap in Swedish) has a high level, where the leadership and the communication is open, dynamic, honest and straight as well. The communication and the relationship between the workplaces in Malmö and Hässleholm seems to be working for the companys´ success, even though the automatically cultural distance that appears. The co-workers seem, on the other hand, lacking for more common activities, even if the workplaces act as two companies in practice.
Swedish abstract
I en ständigt föränderlig värld måste företag anpassa sin organisation efter omvärlden. I samma takt förändras ledarskap och kommunikation, vilka är förutsättningar för ett företags framgång och utveckling. Framförallt är dessa ämnen viktiga för företag som är geografiskt spridda. Trots spridda avdelningar måste företaget uppfattas som en helhet, med gemenskap och samma mål. En ledare måste således finna alternativa tillvägagångssätt, för att upplevas som närvarande och få medarbetarna på ”samma bana”. Syftet är att framkalla förståelse för hur gemenskap upplevs i en geografiskt spridd organisation, av ledare såväl medarbetare. Utgångspunkten i studien har varit att via litteraturläsning få kunskap hur ledarskap och kommunikation bör utövas. Parallellt har en kvalitativ studie använts som bestått av intervjuer med medarbetare, platschef på Exakta Media i Malmö samt VD på Exakta i Hässleholm. Studien visar på att gemenskapen inom Exakta Media är tillfredsställande och framgångsrik. Medarbetarskapet har en hög nivå, där även ledarskapet och kommunikationen är öppen, dynamisk, ärlig och rak. Kommunikationen och relationen mellan arbetsplatserna i Malmö och Hässleholm upplevs fungera för företagets framgång, trots den automatiska kulturella distansen som uppstår. Medarbetarna upplevs däremot sakna fler gemensamma aktiviteter, även om arbetsplatserna fungerar som två företag i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gemenskap
Ledarskap
Kommunikation
Medarbetarskap
Exakta
Handle http://hdl.handle.net/2043/6335 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics