Lev livet som ditt hjärta känner för. En litteraturstudie om rehabiliteringseffekter efter en hjärtinfarkt.

DSpace Repository

Lev livet som ditt hjärta känner för. En litteraturstudie om rehabiliteringseffekter efter en hjärtinfarkt.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lev livet som ditt hjärta känner för. En litteraturstudie om rehabiliteringseffekter efter en hjärtinfarkt.
Author Johansson, Maria ; Simic, Dragica
Date 2008
English abstract
In today's society, each year a bigger number of individuals are striken by a myocardial infarction. The most common complication after a myocardial infarction is, among others, depression that can lead to falling ill again or a too early death. The aim of this literature study was to study which effects rehabilitation programmes had on the patient, after becoming ill in a myocardial infarction, and to see if they decrease the degree of depression. The method used was a systematic literature study, conducted on eight quantitative articles that were quality assessed and analysed following Goodman’s seven stages. Carnival’s model of Daily Lives ↔ Functional Health State was the theoretical frame of reference that was used. The result showed effects in three of the different methods; Brochures, Heart manuals and the Heart and Lung School. The effects was good in all three methods, but those patients who had participated in the Heart manual and Heart and Lung School had; greater physical and psychic advantages, more knowledge about the disease, increased selfesteem, more rapid recovery and experienced better health sooner than their counterpart. This could be measured by means of Hospital Anxiety and Depression Scale and The Dartmouth Primary Care Cooperative Information Projects scales.
Swedish abstract
I dagens samhälle drabbas ett större antal individer av en hjärtinfarkt varje år. Bland de vanligaste komplikationer som kan uppstå efter en hjärtinfarkt är depression som kan leda till återinsjuknande eller för tidig död. Syftet med denna litteraturstudie var att studera vilka effekter rehabiliteringsprogram har på patienten efter insjuknande i hjärtinfarkt samt se om de minskar graden av depression. Metoden var en systematisk litteraturstudie som utgick från åtta kvantitativa artiklar som kvalitetsbedömdes enligt Goodmans sju steg. Den teoretiska referensramen som användes utgick från Carnevalis modell Dagligt Liv ↔ Funktionellt hälsotillstånd. Resultatet visade effekter vid tre av de olika metoderna; Broschyrer, Heart Manual och Hjärt och Lung Skolan. Effekten var god vid alla tre metoder men de patienter som hade deltagit i Heart Manual och Hjärt och Lung Skolan hade fysiska och psykiska fördelar, mer kunskap om sjukdomen, ökad självkänsla, snabbare återhämtning samt upplevde sig ha uppnått god hälsa snabbare. Detta kunde mätas med hjälp av Hospital Anxiety and Depression Scale och The Dartmouth Primary Care Cooperative Information Projects skalor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Depression
Heart Manual
Hjärtinfarkt
Omvårdnad
Rehabilitering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6338 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics