Enteral nutrition vid palliativ vård. En systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

Enteral nutrition vid palliativ vård. En systematisk litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Enteral nutrition vid palliativ vård. En systematisk litteraturstudie
Author Jörud, Susanne ; Wahlin, Anna
Date 2008
English abstract
The aim of this systematic review is to study what nursing care can imply from a nursing perspective and ethical issues regarding enteral nutrition in palliative care. The research approach has been a systematic literature review based on Goodmans seven principles. The result of the study is based on 10 scientific articles. From the results of the articles different themes, emerged such as guidelines, documentation, interventions, complications and effects within the area of enteral nutrition and nursing care. The results show that enteral nutrition is part of the nurse’s scope of practice and that written recommendations and guidelines exist. However, the review also shows that gaps between recommended nursing care and practice exist. The most frequent complication concerning enteral nutrition is lung aspiration.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad omvårdnad innebär utifrån ett sjuksköterskeperspektiv och etiska faktorer gällande enteral näringstillförsel vid palliativ vård. Forskningsansatsen har varit en systematisk litteraturstudie baserad på Goodmans sju steg i forskningsprocessen. Studiens resultat baseras på 10 vetenskapliga artiklar. Utifrån dessa artiklars resultat utkristalliserades olika teman såsom riktlinjer, dokumentation, åtgärder, komplikationer och effekter inom området omvårdnad kring enteral näringstillförsel. Resultatet påvisar att enteral nutrition ingår i sjuksköterskans ansvarsområde. Det finns skrivna riktlinjer gällande enteral nutrition. Dock visades sig att det finns luckor mellan vad som är rekommenderad vård och vad som sker ute i klinisk verksamhet. Den mest förekommande komplikationen med nasogastrisk sond är aspiration av maginnehåll till lungorna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject enteral nutrition
etik
kritisk sjukdom
palliativ vård
omvårdnad
nursing care
palliative care
tube feeding
sondmatning
critical ill
Handle http://hdl.handle.net/2043/6339 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics